Welkom!

Elke ouder wil dat zijn of haar kind prettig en zonder problemen opgroeit en zich ontwikkelt tot
een gelukkig mens. Ieder kind wil zich goed, veilig en tevreden voelen.
Soms komt een kind problemen tegen op zijn of haar Weg naar volwassenheid. Dit kan leiden
 tot het ontstaan van angsten, driftbuien of leermoeilijkheden.

Kinderen kunnen zich ook terugtrekken, erg verdrietig zijn, zich buitengesloten voelen,
of slaapproblemen hebben.
Vaak verdwijnen deze problemen vanzelf; soms lijken ze een vast patroon aan te nemen en
 een gezonde groei en ontwikkeling van het kind te belemmeren.

Dan gaan ouders zich zorgen maken en wordt de last voor kind en ouders te groot.
Dit is het moment om hulp te zoeken.                       

  -Kindertherapie biedt professionele steun en helpt u en uw kind op Weg.