Verschillende invalshoeken:

Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie maakt gebruik van zes verschillende verklaringsmodellen.
Dit zijn:

Medisch model – gericht op medische, lichamelijke oorzaken

Stress model – gericht op de verhouding tussen draagkracht/draaglast

Cognitief model – gericht op overtuigingen die zorgen voor gedachten, gevoelens en gedragingen

Gedrags model – gericht op het aan/afleren van gedrag en aanleren van vaardigheden

Systemisch model – gericht op communicatie en loyaliteit van het kind binnen de systemen/relaties      
                                   rondom het kind

Psychodynamisch model – gericht op onverwerkte zaken, trauma’s uit het verleden van het kind