Wat is Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie?

Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie is een kortdurende therapievorm
die kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar en hun ouders ondersteuning
biedt bij hun gezamenlijke hulpvraag.
Bij deze therapie staat het kind met zijn/haar specifieke problematiek centraal.
Er wordt vanuit verschillende invalshoeken naar het kind en zijn of
haar klacht gekeken en gewerkt. Dit zorgt voor een therapie op maat,
afgestemd op het individuele kind.

Doel van de kindertherapie is het kind op een ontspannen en snelle manier grip te laten krijgen op zijn
of haar eigen problematiek. Hierbij staat één heel belangrijk uitgangspunt centraal: praktisch alle
 problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden.

De therapie is dan ook oplossingsgericht en gaat er vanuit dat het kind de Weg weet en deze
ook kan aangeven. Als kindertherapeut help ik het kind deze Weg te vinden.
Het kind leert zo te vertrouwen op eigen kracht en kan die inzetten om zich verder te ontwikkelen.