Praktische Informatie:

Tarieven (ex.21% BTW)

Telefonisch kennismakingsgesprek
Sessie met kind (1 uur)
Intakegesprek met ouders (maximaal anderhalf uur) 
Vervolggesprek(ken) met ouders (1 uur)
Uurtarief voor gesprekken/observaties op school.
Verslag

gratis
75 euro
75 euro
75 euro
75 euro
25 euro


Weg-Kindertherapie is aangesloten bij beroepsorganisatie Adiona en voldoet aan de door

het ministerie van VWS verplichte WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg).