Hoe werk ik?

In het werken met kinderen richt ik mij in de eerste plaats op het aangaan van een open en
eerlijk contact. Spontaniteit, plezier, spel en creativiteit zijn belangrijke elementen in de omgang.

Ik ga er vanuit dat elk kind een goede reden heeft om te doen, wat het doet.
Een kind mag dan ook zijn zoals het is en ik sluit hierbij aan op een ongedwongen manier.
Dit houdt in dat ik tracht het kind te volgen: mee te gaan in zijn of haar manier van ervaren,
denken  en doen. Hierbij leer ik het kind inzicht te krijgen in zijn of haar gedrag.
Daar waar dit nodig of gewenst is, laat ik het kind ontdekken hoe hij of zij dit kan veranderen. 

De therapie richt zich zowel op de binnenwereld van het kind, als op de buitenwereld van het kind.
Naast gesprekken en oefeningen is er veel ruimte voor rollenspelen, gezelschapsspelen,
constructiespelen, lichaamswerk, tekenen, knutselen en muziek maken.
Ook luisteren naar verhalen, ze zelf vertellen, of ze samen maken, kan voor een kind
veel bijdragen aan het verwerven van inzichten, of het verwerken van problematiek.

Verloop van de therapie:

Ouders kunnen mij geheel vrijblijvend bellen voor een kennismakingsgesprek.
Indien vervolgens een kind bij mij wordt aangemeld, krijgen ouders per mail een aanmeldingsformulier,
dat zij ingevuld terugsturen. Hierna maak ik een afspraak voor een intakegesprek met beide ouders.
Dit vindt in de meeste gevallen plaats bij de ouders thuis. Tijdens dit gesprek bekijken wij samen of het
kind met zijn of haar hulpvraag bij mij op de juiste plaats zit.
Soms blijkt dat een kind moet worden doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlening.
Dit kan ook tijdens de therapie duidelijk worden.
Tijdens het kennismakingsgesprek worden afspraken gemaakt over de verwachte lengte van de begeleiding
en over de doelstellingen. In de meeste gevallen is er sprake van 6 tot 15 sessies.

Vervolgens komt het kind vijf keer bij mij. Hierna volgt een oudergesprek, waarin de voortgang van
de therapie wordt besproken en wordt aangegeven hoeveel sessies nog nodig zijn. Ouders krijgen
tijdens dit gesprek ook adviezen voor thuis mee.
Uiteraard is het altijd mogelijk tussentijds contact met mij te hebben.

Als afsluiting van de Kindertherapie vindt een afrondend gesprek plaats, zowel met
het kind afzonderlijk, als met de ouders. Tijdens de begeleiding heb ik, indien nodig, contact met school.
Dit vindt uitsluitend plaats na overleg met de ouders.
Alles wat u als ouder(s) aan mij vertelt, is vertrouwelijk. U bepaalt zelf wat er besproken wordt.
Onder die voorwaarde kunt u zich vrij voelen om gevoelens en ervaringen te uiten.

Dit geldt ook voor het kind. Wat er in het oudergesprek aan u wordt verteld, zal eerst besproken worden met uw kind.